About me…

Carrière in vogelvlucht

Carrière in vogelvlucht


Visie en missie

Headdress-coaching richt zicht op de creatieve mens. En weet dat hij potentieel heeft. Weet hoe en met welke tools dat potentieel is aan te boren. En leert de mens dat succesvol toe te passen in zijn leven. Onze missie is iedereen helpen zijn potentieel leren zoeken, gebruiken en verbeteren, zodanig dat ze een succesvol leven kunnen leiden waar ze van dromen.

About me…

Ik werk sinds 1997 in de hulpverlening bij een STIP (Steun en Informatie Punt) als consulent / ervaringsdeskundige. Daarvoor werkte ik 8 jaar bij een technisch adviesbureau als technicus. In beide functies heb ik de kans gehad om mij persoonlijk te ontwikkelen met behulp van een lifecoach, wat resulteerde in mijn droombaan als online elifecoach. Tijdens deze gesprekken heb ik mezelf steeds beter leren kennen en deze persoonlijke groei wens ik ook collega’s en medestudenten toe.

Tijdens mijn werk als consulent heb ik regelmatig collega’s gecoacht. Hulpverleners vertrouwen geven speelt daarbij een belangrijke rol. Na een ontdekking van mijn eigen kwaliteiten heb ik besloten een opleiding tot elifecoach te volgen. Inmiddels heb ik deze met succes afgerond en coach ik hulpverleners in mijn eigen praktijk.

Daarnaast ben ik werkzaam als freelance lifecoach bij een belteam voor mensen die problemen hebben in studie-, werk– of privé situaties.

Als consulent bij STIP blijf ik op de hoogte van de hulpverleningskundige ontwikkelingen en heb ook meerdere ervaringsdeskundigencertificaten gehaald. Ik ben met name gespecialiseerd in psychische problemen en empowerment.

Ik wil mensen helpen tot hun essentiële zelf te komen, ontdekken wat hun ware doel in het leven is en die te identificeren en het doorbreken van hun eigen beperkende overtuigingen, die ze vast houden in hun huidige situatie. Zodat ze hun dromen kunnen realiseren en hun leven te transformeren.

De focus van Headdress-coaching is vooral het werken met ambitieuze mensen om wensen en/of problemen aan te pakken. Zoals het gevoel van eigenwaarde, lichaamsbeeld, stressmanagement en loopbaanvraagstukken.

De meeste wensen of problemen van mijn cliënten heb ik zelf meegemaakt en ervaren, dus ik weet waar ze over praten. Het is daarom belangrijk voor mij om een ecoachingspartnerschap aan te gaan die eerlijk, direct en vol vertrouwen is, zodat ze zich veilig te voelen, ondersteund bij het werken met mij. Ik ben een slimme luisteraar en een sterke maar zorgzame, empathische coach.

Neem gelijk contact met me op, via de chat-button in het menu.

Met vriendelijke groet,

elifecoach

amerika
Vision and Mission

Headdress coaching focuses on the creative person. And knows that he has potential. Know how and with what tools to tap that potential. And man learns that successfully applied in his life. Our mission is to help everyone learn how to find his potential, using and improving, so that they can lead a successful life they dream.

About me …

I work since 1997 in providing assistance in a STIP (Support and Information Point) as a consultant / expert. Before that I worked for 8 years at an engineering firm as a technician. In both positions, I have had the opportunity to develop myself personally using a life coach, which resulted in my dream job as an online elifecoach. During these conversations, I myself always know better and this personal growth I wish colleagues and fellow students.

During my work as a consultant, I frequently colleagues coached. Rescuers give confidence plays an important role. After a discovery of my own abilities, I decided to train as elifecoach. Meanwhile I have this I successfully completed and coach workers in my own practice.

I am also working as a freelance life coach with a belteam for people who have problems in study, work or personal situations.

As a consultant at STIP I still brought up to date on the aid-related developments and also have several experts certificates. I am particularly specialized in psychological problems and empowerment.

I want to help people come to their essential self, find out what their true purpose in life and to identify and break through their limiting beliefs, which they hold in their current situation. So they can achieve their dreams and transform their lives.

The focus of Headdress coaching is mainly working with ambitious people to address needs and / or problems. Such as self-esteem, body image, stress management and career issues.

Most wishes or problems of my clients, I have lived through and experienced, so I know what they are talking about. It is therefore important for me to go to a ecoachingspartnerschap that honest, direct and confident, so they feel safe, supported in working with me. I’m a smart listener and a strong but caring, empathetic coach.

Take equal to contact me through the chat button in the menu.

Sincerely,

elifecoach

Chances: Samen komen we eruit....

Samen komen we eruit....

Sport, niet altijd leuk!

Sport, Training, Coaching, Psychologie, Beleid, Pestpreventie, Sportvereniging.

OBSERVATIONS

AARDEWIJN

syndroomvankim

genezing niet mogelijk.

toegepast visualiseren

Tips, methodes en trainingen om visualiseren toe te passen in je dagelijks werk

trenducation

Empowering Learners & Designing Learning Spaces

Welcome by Rigi ☯ lifecoaching n training gasparac@gmail.com ❈ Amsterdam

#philosophy #lifecoaching #relationships #love #quotes #wisdom #awereness #personalpower

marionsmoon.wordpress.com/

www.marionsmoon.nl

Tara Mediation creëert ruimte om verder te gaan

Tara Mediation schrijft voor hen die overwegen te scheiden, hebben besloten te scheiden en reeds gescheiden zijn.

idee71 zakelijk vloggen en Fanconnection

Uitvoerbare ideeën voor socialmedia, video en zakelijk vloggen

ikparticipeer

Participatie - Inzetten - Empowerment - Studenten - Ervaringsverhalen - Generatie Y

The Lifestyle Factory.

Think big | Blog by Jasmine Julia Josephine Hermus

van dichtbij

over het zout op m'n huid, spruitjes met spiegels en de rammelende rest

eTZEtera...

Lifestyleblog over health, fotografieprojecten, bloggen, social media, online etzetera

Miss Minie

Liefde. Leven. Passie.